KOMPLEKSOWE REMONTY WNĘTRZ
SUFITY NAPINANE

 

 

Sufit napinany DPS– to nowoczesna forma designu i dekoracji przestrzeni Twojego życia. Sufit napinany DPS to odmiana sufitu podwieszanego, która spełnia wiele funkcji jednocześnie – może obniżać zbyt wysokie wnętrza lub zasłaniać umieszczone pod stropem instalacje. Wykorzystywany jako element dekoracyjny wywołuje niesamowite wrażenie i stwarza nową przestrzeń. Idealnie gładki, odporny na odkształcenia tworzy na suficie efekt szklanej powłoki przy zastosowaniu struktury lustrzanej powiększając przy tym niewielkie wnętrza. Stosując sufit napinany możemy w jednej chwili zmienić wnętrze podnosząc komfort użytkowania – poprzez łatwość nadawania dowolnego kształtu, zgodnie z wymaganiami naszego klienta oraz aranżacji architekta. 

Sufit DPS jest odpowiednikiem sufitów napinanych takich jak: 

  •  Sufit Barrisol

  •  Sufit NewMAT

  •  Sufit Extenzo

     

Każdy sufit DPS może mieć swój niepowtarzalny kształt: płaski, owalny, łukowy, kolisty, przestrzenny, łamany czy wielopoziomowy.


Zamontowana powłoka DPS jest bardzo lekka, nie obciąża już istniejącego stropu, waży niecałe 200 g/m2, dlatego nie przenosi dodatkowych obciążeń. Zamontowanie w suficie systemów świetlnych oraz wentylacyjnych nie jest przeszkodą, wymaga mocowania zawiesi niezależnie utrzymujących ich oprawę. Podwieszenie żyrandola lub żaluzji odbywa się bez dodatkowych wzmocnień.

  

Sufit DPS jest w pełni odporny na wilgoć, chroni wnętrze pomieszczenia zapewniając bezpieczeństwo przed zalaniem, a także zabezpiecza konstrukcję stropu przed gromadzeniem się nadmiernej ilości wilgoci. Powłoka sufitu odporna jest na osadzanie się pary wodnej.

  

Sufity napinane DPS stosujemy we wszystkich pomieszczeniach użyteczności publicznej, w mieszkaniach prywatnych, a w szczególności tam, gdzie wymagana jest bezwzględna czystość i sterylność. Powłoka sufitowa jest antyelektrostatyczna, nieprzemakalna, antysejsmiczna, przez co przygotowany specjalnie na zamówienie sufit DPS jest rozwiązaniem długotrwałym nie wymagającym dodatkowych nakładów przez cały okres użytkowania. Każda powłoka DPS nadaje się w procentach do przerobu wtórnego.

 

Powłoki DPS są produkowane według najwyższych standardów bezpieczeństwa określonych w normie EN 14716:2004, czego dowodem jest Certyfikat Zgodności CE 1488 – CPD – 0106/W.

 

 

G W A R A N C J A !

Grupa DPS gwarantuje, iż wszystkie wyroby będące elementami składowymi sufitu, posiadające lub sprzedawane ze znakiem DPS są wolne od wad materiałowych oraz fabrycznych.

Na każdy sufit zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży DPS, także zamontowany przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora udziela się 3 – letniej gwarancji liczonej od daty zamontowania sufitu, sprawowanej przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora w jego siedzibie. Gwarancja powyższa dotyczy mechanicznej trwałości materiałów, ponadto udziela się
10 – letniej gwarancji dotyczącej trwałości barwy i kształtu zakupionego i zamontowanego sufitu. W przypadku zaniechania działalności przez Dealera gwarancję przejmuje Grupa DPS.

W ramach gwarancji, będą usuwane bezpłatnie wszelkie usterki pod warunkiem, że sufit eksploatowany jest zgodnie z nakazami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi będącej integralną częścią niniejszej gwarancji.

Sufit zostaje dostarczony i zamontowany zgodnie z wymogami i zaleceniami inwestora – Użytkownika lub Projektanta. ( kolor / struktura / kształt ).

Autoryzowany Instalator jako jedyny może wykonać wszelkie prace towarzyszące wystrojowi sufitu DPS tj. montaż oświetlenia, kratek wentylacyjnych, anemostatów, żaluzji itp. Wykonanie tych prac przez osoby nieuprawnione wiąże się z utratą gwarancji. Gwarancji jedynie nie podlega wymiana żarówek, lecz musi być wykonana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Należy unikać kontaktu sufitu z przedmiotami mogącymi spowodować jego mechaniczne uszkodzenie, w wypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie reperacje i naprawy mogą być wykonane poza gwarancją. W przypadku samoistnego pęknięcia sufitu materiału zostanie wykonana naprawa w ramach gwarancji, a
w sytuacji niemożności reperacji sufit zostanie wymieniony.

Po zamontowaniu, sufit DPS zostaje wyczyszczony oraz wypolerowany i nie wymaga dodatkowej konserwacji. Czyszczenie następuje w miarę potrzeb, sufit należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego środka odtłuszczającego (zalecany preparat DPS-PLAFONCLEAN), do tego celu trzeba użyć miękkiej ściereczki. Po zmyciu warstwy kurzu lub innego zabrudzenia sufit należy wytrzeć i wypolerować. Zaleca się aby czynności te wykonywane były przez Autoryzowanego - Instalatora. Sufity DPS zainstalowane w pomieszczeniach o wymogach szczególnej sterylności (laboratoria, sale operacyjne itp.) mogą być czyszczone z użyciem pary wodnej lub innych środków chemicznych, których dobór należy ustalić z DPS.

W wypadku powstania sporu co do przyczyny powstania uszkodzenia, a co za tym idzie sposobu jego usunięcia (w ramach gwarancji lub poza nią), zostanie wykonana ekspertyza przez Grupę DPS – uprawnionej do dokonywania tego typu ekspertyz i wydawania opinii na ten temat.

Grupa DPS – życzy Państwu zadowolenia z użytkowania sufitu napinanego DPS.

 
STARTGALERIAREALIZACJESUFITY NAPINANESUFITY AKUSTYCZNE - HERAKLITH, HERADESIGNCERTYFIKATY I DYPLOMYUSLUGIZAPYTAJ O WYCENĘKONTAKTPOLITYKA PRYWATNOŚCI